News & Articles

News & Articles

5 חברות זכו במכרזי מחיר למשתכן בירושלים לבניית 778 יח"ד

כלכליסט
תאריך פרסום: 3.6.2019
מאת: בילי פרנקל

לכתבה המקורית
חזרה לכל הכתבות

רמ"י שיווקה 8 מתחמים בשכונת "מורדות ארנונה" החדשה.מחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על כ-1.66 מיליון שקל. 155 יח"ד ישווקו בשוק החופשי

שכונת מורדות ארנונה היא שכונת מגורים חדשה המתוכננת בשטח של כ-260 דונם ממזרח לשכונת 'ארנונה' בירושלים, חלקה בתחום העיר וחלקה בתחום המועצה האזורית מטה יהודה. השכונה עתידה ליצור קשר בין שכונת ארנונה לבין שכונת תלפיות מזרח, ועתידה לכלול בינוי למגורים ושטחים ציבוריים כמו מוסדות חינוך ושבילי הולכי רגל.
מחירי הדירות יהיו נמוכים ב-14% ממחיר דירות דומות בשוק. מחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על כ-1.66 מיליון שקל, המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על כ-1.92 מיליון שקל, והמחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 2.28 מיליון שקל.
5 החברות שזכו במכרזים ל-8 המתחמים הן גשם למשתכן ובראל א.ב. הנדסה ובנייה שזכו ב-3 מכרזים לבניית 395 דירות, מהן 316 במסגרת מחיר למשתכן. חברת גיא ודורון לוי זכו ב-2 מכרזים לבניית 197 דירות, מהן 158 במסגרת מחיר למשתכן.
זוכות נוספות הן שובל מתחמי מגורים ופסגת האומה, שיבנו 60 דירות, מהן 48 למחיר למשתכן, ג'יי הנדסה ויזמות ור. גילת הנדסה אזרחית שייבנו 36 דירות, מהן 29 במסגרת מחיר למשתכן, ואבני דרך יהלום שתבנה 72 דירות, מהן 18 במסגרת מחיר למשתכן.
שכונת "מורדות ארנונה" השכונה עתידה ליצור קשר בין שכונת ארנונה לבין שכונת תלפיות מזרח, ועתידה לכלול בינוי למגורים ושטחים ציבוריים כמו מוסדות חינוך ושבילי הולכי רגל.

לכתבה המקורית
חזרה לכל החדשות

5 חברות זכו במכרזי מחיר למשתכן בירושלים לבניית 778 יח"ד

כלכליסט
תאריך פרסום: 3.6.2019
מאת: בילי פרנקל

לכתבה המקורית
חזרה לכל הכתבות

רמ"י שיווקה 8 מתחמים בשכונת "מורדות ארנונה" החדשה.מחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על כ-1.66 מיליון שקל. 155 יח"ד ישווקו בשוק החופשי

שכונת מורדות ארנונה היא שכונת מגורים חדשה המתוכננת בשטח של כ-260 דונם ממזרח לשכונת 'ארנונה' בירושלים, חלקה בתחום העיר וחלקה בתחום המועצה האזורית מטה יהודה. השכונה עתידה ליצור קשר בין שכונת ארנונה לבין שכונת תלפיות מזרח, ועתידה לכלול בינוי למגורים ושטחים ציבוריים כמו מוסדות חינוך ושבילי הולכי רגל.
מחירי הדירות יהיו נמוכים ב-14% ממחיר דירות דומות בשוק. מחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על כ-1.66 מיליון שקל, המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על כ-1.92 מיליון שקל, והמחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 2.28 מיליון שקל.
5 החברות שזכו במכרזים ל-8 המתחמים הן גשם למשתכן ובראל א.ב. הנדסה ובנייה שזכו ב-3 מכרזים לבניית 395 דירות, מהן 316 במסגרת מחיר למשתכן. חברת גיא ודורון לוי זכו ב-2 מכרזים לבניית 197 דירות, מהן 158 במסגרת מחיר למשתכן.
זוכות נוספות הן שובל מתחמי מגורים ופסגת האומה, שיבנו 60 דירות, מהן 48 למחיר למשתכן, ג'יי הנדסה ויזמות ור. גילת הנדסה אזרחית שייבנו 36 דירות, מהן 29 במסגרת מחיר למשתכן, ואבני דרך יהלום שתבנה 72 דירות, מהן 18 במסגרת מחיר למשתכן.
שכונת "מורדות ארנונה" השכונה עתידה ליצור קשר בין שכונת ארנונה לבין שכונת תלפיות מזרח, ועתידה לכלול בינוי למגורים ושטחים ציבוריים כמו מוסדות חינוך ושבילי הולכי רגל.

לכתבה המקורית
חזרה לכל החדשות

חדשות נוספות