The artist makes things concrete and gives them individuality

Paul Cezanne

חברת בראל הנדסה ובנייה בע״מ היא גם חברה יזמית באמצעות חברת משכנות בראל שהיא חברת בת של בראל הנדסה ובנייה בע״מ בנוסף לעובדה שהיא משמשת כקבלן מבצע גם בפרויקטים אלו.
 תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.
חברת בראל הנדסה ובנייה חרטה על דיגלה להיות מובילה בתחום הפרויקטים למשתכן.

הפרויקטים שבהם אנחנו שותפים

חברת בראל הנדסה ובנייה בע״מ היא גם חברה יזמית באמצעות חברת משכנות בראל שהיא חברת בת של בראל הנדסה ובנייה בע״מ בנוסף לעובדה שהיא משמשת כקבלן מבצע גם בפרויקטים אלו.
 תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.
חברת בראל הנדסה ובנייה חרטה על דיגלה להיות מובילה בתחום הפרויקטים למשתכן.

הפרויקטים שבהם אנחנו שותפים